Окръжен съд Варна
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
В помощ на гражданите
Пресцентър
ОКРЪЖЕН СЪД
Състав на съда
Доклади и презентации за дейността на ВОС
Резултати от проверка на Инспектората при ВСС
Указател
Медийна политика на Окръжен съд Варна
История
Съдебни изпълнители
Банкови сметки
Вещи лица
Съдебни преводачи
Съдебни Заседатели
Информация за предстоящи дела
Обяви за конкурс
Профил на купувача
Помагала за съдебни служители
Примерни съдебни бланки
Такси събирани от съда
Постановени съдебни актове
Актове за 2015
Актове за 2014
Актове за 2013
Актове за 2012
Актове за 2011
Актове за 2010
Вътрешни правила
Декларации на съдебните служители по чл.12 от ЗПКИ
Районни съдилища
Варна
Девня
Провадия
Обществен съвет за строителство на нова Съдебна палата Варна
Предложения и сигнали
Сигнали за корупция
 
 982660 
 Начална страница  
 Начало

От 01.10.2015 г. публикуваните съдебни актове на ВОС търсете на новия сайт на съда: http://vos.bg

English Deuch Espanol Frances Руский
Varna District Court Bezirksgericht Varna Tribunal de Distrito de Varna Le Tribunal de District de Varna Окружной суд Варна

         

              “IUS EST ARS BONI ET AEQUI” 

„Правото е изкуство за доброто и справедливото"  

"Правната наука е познание за божествените и човешките неща, знание за справедливото и несправедливото. Да познаваш законите не е да владееш думите им, а тяхната сила и власт." 

    

 

 

 Presentation of the Varna District Court 
Апелативен съд 
Варна
Прокуратура на Република България 
Контактна информация
Адвокатска колегия 
Адвокатска колегия Варна
Частни съдебни изпълнители 
Камара на частните съдебни изпълнители
Нотариуси (списък) 
Списък с нотариуси от lex.bg
Синдици (списък) 
Списък със синдици от lex.bg
План за развитие на ВОС 
Стратегически план за развитието на ВОС 2011 - 2013
Закон за правната помощ 
Гаранции за достъп до правосъдие
Анкета 
Допитване до граждани и адвокати
Безплатни телефонни и on-line консултации за потребители на застрахователни услуги 
НАЗЗ
Юридическа енциклопедия http://www.juen.bg/ 
http://www.juen.bg/
Връзки 
Адреси
Полезни адреси на държавни и неправителствени организации
Варна 9000, пл. "Независимост" № 2; тел. (052) 622 062; факс (052) 617 953  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР